Heksagon PRO

Jak rozmawiać z ludźmi, aby osiągać swoje cele

(prywatne i biznesowe).

z Fryderykiem Karzełkiem

Heksagon PRO

Właścicielem marki Heksagon PRO jest Heksagon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000326312.