PLAN ROZWOJU OSOBISTEGO

Człowiek urodził się po to, aby być szczęśliwym. Poszukiwanie własnej drogi na każdym etapie życia jest jego największym wyzwaniem…

Nie warto błądzić, liczyć na przychylność losu lub ryzykować poczuciem niespełnienia. W wyznaczaniu i osiąganiu celów, dążeniu do osobistej satysfakcji oraz w odkrywaniu i realizacji własnej misji – lepiej skorzystać z doświadczenia, wiedzy i pomocy profesjonalistów. W tym celu w maju 2019 roku stworzyłem unikatowy ​projekt – Plan Rozwoju Osobistego (PRO)​.

– Fryderyk Karzełek

Plan Rozwoju Osobistego

Naturalną potrzebą człowieka jest rozwój osobisty. Niezaspokojone pragnienia, brak umiejętności pozyskiwania wiedzy o sobie, której nie zapewnia szkoła, deficyt kompetencji potrzebnych do prawdziwie spełnionego życia – wymagają ukierunkowanego procesu zmian.

Plan Rozwoju Osobistego ​jest profesjonalnym programem wytyczania indywidualnej ścieżki rozwoju​, wskazywania konkretnych metod i narzędzi, dzięki którym lepiej zrozumiemy siebie i swoje potrzeby, poszerzymy horyzonty myślenia oraz osiągniemy wytyczone cele.

Co zyskujesz przystępując do PRO?

BALANS W HEKSAGONIE SZCZĘŚCIA

Przestajemy kręcić się w koło, próbować, doświadczać i odkrywać coś, co już dawno zostało zdefiniowane; korzystając z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, możemy zaoszczędzony czas przeznaczyć na własne pasje, pozyskiwanie nowych kompetencji, relaks i inne wybrane aktywności.

ROZWÓJ

 

Przestajemy kręcić się w koło, próbować, doświadczać i odkrywać coś, co już dawno zostało zdefiniowane; korzystając z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, możemy zaoszczędzony czas przeznaczyć na własne pasje, pozyskiwanie nowych kompetencji, relaks i inne wybrane aktywności.

REALIZACJA CELÓW

 

Opracowany indywidualny program działania, wskazujący konkretne narzędzia i sposoby pracy nad sobą – poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, sesjach coachingowych i mentoringu; jego systematyczna realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych przez nas celów.

SPEŁNIANIE MARZEŃ

 

Posiadamy satysfakcję ​z ukierunkowanego samorozwoju, który wzmacnia poczucie naszej wartości i pewność siebie.Potrafimy wyznaczyć swoją Bucket List oraz Wielką Piątkę i realizujemy każde zaplanowane marzenie.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

 

Profesjonalne wsparcie doradcy poprzez bieżącą motywację, ćwiczenie samodyscypliny, opiekę, konsultacje, szczere rozmowy i cenne porady, jak wdrażać pozyskaną wiedzę w życie

SZCZĘŚCIE

 

Mamy pewność, że prowadzone zmiany postępują w dobrym kierunku, zgodnie z naszym Sensem Istnienia (SI) i życiową misją.

Jak wygląda proces Planu Rozwoju Osobistego

Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Celem projektu PRO jest sprawne ukierunkowanie jej na postęp, satysfakcję i sukces.

Fundamentem procesu jest sześć podstawowych obszarów życia człowieka: zdrowie, praca, finanse, relacje, czas dla siebie i rozwój osobisty – które tworzą komplementarną całość zwaną Heksagonem Szczęścia.

Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z podjęciem, we współpracy z Doradcą Rozwoju Osobistego (DRO), skutecznej aktywności prowadzącej do balansowania wspomnianych obszarów.

Proces rozpoczyna się od podjęcia decyzji przystąpienia do programu i zrozumienia, że równowaga i harmonia są bezwzględnym warunkiem prowadzenia szczęśliwego życia. Kolejnym krokiem jest obdarzenie zaufaniem projektu PRO i Doradcy Rozwoju Osobistego, z którym stworzymy wyjątkową synergię.

Jak przebiega proces Planu Rozwoju Osobistego

Doradca rozwoju osobistego w ciągu 48 h skontaktuje się z Tobą telefonicznie celem umówienia terminu na 20-minutową konsultację. To spotkanie służy wstępnemu rozpoznaniu Twojej osobistej sytuacji i wyzwań, które chcesz skutecznie rozwiązać w najlepszy z możliwych sposobów. Rolą doradcy jest obiektywna ocena możliwości i szans na efektywną współpracę i realną pomoc.

W ramach PRO doradca rozwoju osobistego umówi się z Tobą na 60-minutowe spotkanie zwane analizą. Jest to rozmowa oparta na szczerości i otwartości w dzieleniu się swoimi refleksjami, sprawami, potrzebami i wyzwaniami wymagającymi przemyślanego ustosunkowania się do nich i podjęcia konkretnych kroków w celu doprowadzenia do korzystnych zmian w naszym życiu. Doradca zbada, na jakim poziomie znajduje się sześć obszarów Twojego Heksagonu Szczęścia, pomoże Ci wyznaczyć priorytety i osobiste zasoby. Z jego pomocą określisz swoje potencjały: czasowy, intelektualny, emocjonalny, finansowy, fizyczny i wrodzony związany z talentami. Wyniki analizy będą podstawą do podjęcia decyzji względem kolejnych etapów działania w projekcie PRO.

W ciągu kolejnych trzech dni (ok. 72 godziny) poznasz dzień i godzinę ​prezentacji Twojej diagnozy​ wraz z Planem Rozwoju Osobistego.
Efektywne skorzystanie z PRO jest możliwe dzięki Twojej autentyczności i pełnemu zaangażowaniu opartemu na szczerości wobec siebie.

Plan przygotowywany jest w oparciu o Twoje potrzeby związane z pozyskiwaniem kompetencji, możliwości czasowe i zadeklarowany budżet. ​Standardowo obejmuje 12 miesięcy​. Po ich upływie następuje ocena efektywności podjętych działań oraz oszacowanie w odniesieniu do postawionych celów. Następnie podejmowane są kolejne kroki związane z uzupełnieniem wiedzy i praktycznym wdrażaniem jej w życie. Z wieloletniego intuicyjnego rozwoju osobistego odnosimy zdecydowanie mniej korzyści niż z rocznego spersonalizowanego programu przy wsparciu eksperta.

 

Dla kogo jest Plan Rozwoju Osobistego

Plan Rozwoju Osobistego skierowany jest do wszystkich osób dorosłych – niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, profesji, zainteresowań, poglądów, stanu majątkowego i posiadanych umiejętności. Jest dedykowany tym, którzy:

Z

chcą głębiej poznać siebie - swoje możliwości, talenty i potrzeby

Z

cierpią na chroniczny brak czasu

Z

chcą zwiększyć swoje dochody

Z

są w jesieni życia i czują, że czegoś im brakuje

Z

mają wyzwanie z zarabianiem, oszczędzaniem i inwestowaniem pieniędzy

Z

przechodzą małe i duże kryzysy

Z

stawiają pierwsze kroki w biznesie

Z

zamierzają zdobyć konkretne kompetencje zawodowe

Z

chcą wznieść swój biznes na wyższy poziom

Z

stoją przed wyborem swojego zawodu

Z

pragną się wyciszyć i wspaniale relaksować

Z

pragną ograniczyć wpływ stresu na swoje życie

Każdy, kto ma deficyt w jakimkolwiek obszarze życia, czuje brak spełnienia, jeszcze nie odkrył swojej misji lub nie wie, jak ją realizować, ma wielkie i małe marzenia – przystępując do projektu PRO, zwiększa szansę na odniesienie osobistego sukcesu.

 

ZREALIZUJ SWÓJ PLAN PRO Z DOWOLNEGO

MIEJSCA NA ZIEMII

Projekt PRO jest realizowany przez platformę do wideokonferencji – Zoom.

Aby odbyć spotkania z doradcą rozwoju osobistego, uczestniczyć w kursach, warsztatach, szkoleniach i sesjach online – wystarczy spełnić dwa podstawowe warunki, czyli mieć dostęp do:

internetu

komputera lub smartfona

Oznacza to, że ​przystąpienie do PRO nie jest ograniczone naszą lokalizacją.
Aktywne uczestnictwo w projekcie może odbywać się w wybranym przez nas miejscu.

Nadszedł czas na działanie!

Zrób pierwszy krok do zmiany Twojego życia!

Jesteś zdecydowany/a?
Zainwestuj we własny rozwój osobisty, wykupując PRO!

​Skorzystacj  z zaproszenia na 20-minutową, bezpłatną konsultacjęz Doradcą Rozwoju
Osobistego.

Opinie

Mariola Rączka

Marcin Dutkiewicz

Hanna Gadomska-Wiola

POZNAJ NASZYCH WYBRANYCH DORADCÓW ROZWOJU OSOBISTEGO

Masz pytania?

Skorzystaj z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania FAQ
Czym jest PRO?

Plan Rozwoju Osobistego to kompleksowy program/ proces, który zapewni Ci realne korzyści w postaci większych dochodów, osiągania życiowych celów czy realizacji marzeń. Jest to pierwszy tak kompleksowo przygotowany Plan Rozwoju Osobistego w Polsce.

Ile kosztuje PRO?

Plan Rozwoju Osobistego kosztuje 398 zł. (a może napisać – aktualną cenę planu rozwoju osobistego możesz sprawdzić tutaj i podlinkować?)

Kim są doradcy rozwoju osobistego?

Doradcy rozwoju osobistego to wykwalifikowani specjaliści, przeszkoleni w zakresie rozwoju osobistego.
Na podstawie własnych doświadczeń oraz w wybranej przez siebie dziedzinie, z pasją pomagają innym, wspierają i czuwają nad Twoimi postępami.
To osoby tacy jak Ty, którzy przeszli własną drogę w poszukiwaniu szczęścia i obrali sobie za cel swój rozwój osobisty.
Dzięki doświadczeniu i zrozumieniu Twojej sytuacji pomogą Ci efektywnie współpracować i osiągać własne, wymarzone rezultaty.

Co w czasie jednogodzinnego spotkania doradca może się o mnie dowiedzieć?

Doradca rozwoju osobistego poświęca tę godzinę na szczegółową rozmowę i
analizę, celem której jest wnikliwe poznanie Twoich potrzeb. Zbada Twoją obecną sytuację, zasoby, potencjały, ale i zobowiązania. Są to informacje niezbędne i wystarczające doradcy do przygotowania dla Ciebie szczegółowej diagnozy Twojej sytuacji i planu działania.

Czy plan rozwoju można realizować na własną rękę?

Oczywiście, Plan Rozwoju Osobistego można realizować na własną rękę, jednak z pomocą naszego doradcy cały proces staje się łatwiejszy i efektywniejszy.
Dodatkowo, dzięki jego stałej obecności masz większą motywację do działania. Doradca wspiera Cię we wdrażaniu PRO, czuwa nad Twoimi postępami ale, przede wszystkim, jest do Twojej stałej dyspozycji w czasie trwania całego procesu.

Co się dzieje po drugim spotkaniu? Ile to będzie kosztowało?

Po drugim spotkaniu, na którym zaakceptujesz przedstawioną przez naszego doradcę diagnozę, przechodzisz do działania i pracy z dedykowanymi dla Ciebie szkoleniami.
Dalsze koszty uzależnione są od wybranych szkoleń przedstawionych w diagnozie.

Otrzymuje diagnozę i co dalej?

Po zaakceptowaniu przez CIebie diagnozy podejmujesz działanie i udział w dedykowanych dla Ciebie szkoleniach.
W trakcie realizacji Planu Rozwoju Osobistego doradca będzie z Tobą w ciągłym kontakcie, by wspierać Cię w jego wdrażaniu oraz czuwać nad Twoimi postępami.

Czy będę musiał/a wykupić jakieś szkolenia?

W dedykowanej dla Ciebie diagnozie – doradca przedstawi ​zalecane​ Ci szkolenia, jednak decyzja zakupowa zawsze należy do Ciebie.
Możesz zakończyć współpracę z doradcą na etapie otrzymania dedykowanej diagnozy.

Jak wygląda cały proces z doradcą rozwoju osobistego?

Proces można opisać za pomocą sześciu kroków: rozmowa wstępna, przesłanie przez doradcę materiałów pomocniczych, szczegółowa rozmowa i analiza, przygotowanie diagnozy, omówienie planu rozwoju osobistego oraz jego wdrożenie.

Kiedy doradca kończy ze mną współpracę?

Doradca rozwoju osobistego wspiera Cię w trakcie całego procesu Planu Rozwoju Osobistego, zarówno podczas przygotowywania diagnozy, jak i po przystąpieniu do kroku nr 2 – udziale w dedykowanych dla Ciebie szkoleniach. Z doradcą możesz skonsultować się także po zakończeniu całego procesu Planu Rozwoju Osobistego.

Co się stanie, jeżeli program nie spełni moich oczekiwań?

Jeżeli program/ proces nie spełni Twoich oczekiwań gwarantujemy Ci zwrot poniesionych kosztów w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

    Darmowa
    konsultacja